พศจ.พิจิตร ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นักธรรมชั้นโท - นักธธรรมชั้นเอก พศจ.พิจิตร คณะกรรมการพิจารณาแบบคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (กพข.) ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2568 (การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) พศจ.พิจิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 พศจ.พิจิตร ร่วมพิธีถวายผ้าไตรพระราชทานและงานทอดกฐินสามัคคี สมานฉันท์ ปรองดอง วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ประจำปี 2566 พศจ.พิจิตร ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2566

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 195,089