พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ โดยนายไพบูลย์  ณะบุตรจอม  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 มกราคม 2565 จังหวัดพิจิตรจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ โดยนายไพบูลย์  ณะบุตรจอม  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประะธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร                                                                     ในการนี้ นางสาวอนันยา   เจียมศรีพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายณัฐรุจิ์  คำคุณเมือง ไปร่วมพิธีและร่วมปฏิยัติงานพิธี ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,767