พศจ.พิจิตร ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

              นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดของที่พักสงฆ์ตอรัง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 423 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,922