ประกาศตั้งวัดเพชรฉลูกัณฑ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร มอบประกาศตั้งวัดให้แก่ นายสุทธิชัย กรัดเฟื่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านเพชรฉลูกัณฑ์ ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตตั้งวัดเพชรฉลูกัณฑ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และจะได้นำไปมอบให้แก่วัดเพชรฉลูกัณฑ์ ได้เก็บรักษา ต่อไป


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,767