วัดใหม่ปลายห้วย

วัดใหม่ปลายห้วย
 
ประวัติวัดใหม่ปลายห้วย  ตั้งอยู่ที่บ้านปลายห้วย หมู่ที่ ๑๑ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร เริ่มต้นในปี พ.ศ.๒๕๓๗  นายวงษ์   เที่ยงอยู่ ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดแห่งนี้ จำนวน ๒ ไร่เศษ   โดยมีผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านปลายห้วย ได้ช่วยกันสร้างกุฏิสงฆ์หลังแรก วันที่๘ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๓๗ ตรงกับ วันอังคาร ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ ต่อมาชาวบ้านได้นิมนต์พระภิกษุ   ชื่อ หลวงตาดี   สุภทฺโท มาอยู่จำพรรษา ณ วัดแห่งนี้เป็นรูปแรก แต่ด้วยความอัตคัดและลำบากในหลายเรื่อง จึงทำให้ท่านย้ายไปอยู่ที่อื่น 
 ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ หลวงปู่ทองดี   อนีโฆ ได้มาบูรณะและเริ่มก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน วัดใหม่ปลายห้วยแห่งนี้ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘
อนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙
 หลวงปู่ทองดี   อนีโฆ ประธานสงฆ์แห่งวัดใหม่ปลายห้วย ได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมเดือนละ ๑ ครั้ง
วัดใหม่ปลายห้วยมีที่ดิน จำนวน ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๘๕ ตาราวา และมีที่ธรณีสงฆ์ ๘๒ ไร่ หลวงปู่ทองดี   อนีโฆเป็นผู้ดูแลและเป็นประธานสงฆ์ภายในวัดใหม่ปลายห้วย
พระครูใบฎีกาอุดร  ฐานุตฺตโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย   ได้รับประกาศมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑                          แต่งตั้งให้วัดใหม่ปลายห้วย เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร  แห่งที่ ๑๒
สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ประกอบด้วยหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หลวงปู่โต พรหมรังสี กว้าง ๑๒ ศอก สูง ๔๘ ศอกพระสมเด็จอะระหังองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หลวงปู่โต พรหมรังสีองค์ใหญ่ หน้าตัก ๙ ศอก ๙ นิ้ว หลวงพ่อเหลือ พระประธานในอุโบสถหน้าตัก  ๑๐๘ รูปปั้นพญาชาลวันจำศีลหน้าตัก ๗ ศอก พลับพลา ๕ กษัตริย์ พระธาตุสวรรณพิจิตรเจดีย์ “รัตนแก้ว” อยู่กลางสระน้ำมีขนาดฐานกว้าง ๔ วา สูง ๙ วา มีการประดับกระจกขาวบรรจุพระบรมสามรีริกธาตุ เสร็จภายในประมาณ ๒๑ วัน พระพิชิตมาร หน้าตัก ๗ ศอก เจดีย์ศรีพิจิตร หน้าตัก ๗ ศอก ลานเสาอโสกมหาราช มีพระพุทธรูป หน้าตัด ๔ ศอก ล้อมรอบจำนวน 28 พระองค์ วิหารหลวงพ่อเต็ม พระพุทธรุปอายุ ๑๕๐๐ ปี แกะจากไม้กลายเป็นหิน  วิหารหลวงพ่อตะเคียนแก้ว  แกะจากไม้ตะเคียนอายุ ๑๐๐๐ ปี  วิหารอยู่หลังจระเข้ สร้างไม่ถึง ๓ เดือน ปริศนาธรรม คำสอนในพระพุทธศาสนา สำนวนสุภาษิต  ภาพยมกปาฎิหาริย์ สร้างเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าปราบพวกนอกศาสนา วิหารพระมหาเถรคันฉ่อง เป็นพระอาจารย์สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จองค์ปฐมพระสัมมนาสัมพุทธเจ้า ขนาดหน้าตัก ๕ ศอก (๑๐๙ นิ้ว) พร้อมทั้งปิดทองประดับเพชรเบิกพระเนตรสมเจองค์ปฐม  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเททองหล่อพระกริ่งทองคำและทรงเบิกพระเนตรสมเด็จองค์พระพุทธปฐม


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,767