การลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

   วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
นายสมพร  จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศษสนาจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้คณะกรรมการฯลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ วัด ได้แก่
๑. วัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก
๒. วัดหนองกระทอ ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,922