ผู้อำนวยการ พศจ. พิจิตร ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565

นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565

เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ บริเวณหน้าพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565 เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,850