ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด

จังหวัดพิจิตร มีวัดที่ได้รับการคัดเลือกดังนี้
1. วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี 2564 ได้แก่ วัดไผ่รอบ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
2. อุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2564 ได้แก่ วัดท้ายน้ำ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี 2564.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,767