พศจ.พิจิตร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอ ความเห็นชอบการสร้างวัดตอรัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

                      นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร มอบหมาย  ให้ น.ส.วิภาวดี สีตนไชย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และ สิบโท ภคพล ภู่เกต นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการสร้างวัดตอรัง ในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และลงพื้นที่เยี่ยมวัด พร้อมให้คำปรึกษาในขั้นตอนการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ตอรัง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,922