พศจ. พิจิตร ประชุมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 

                 เวลา 15.00 น. นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ กิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2566 พร้อมข้าราชการในสังกัด มีการวางแผน มอบหมายหน้าที่ ภารกิจในการจัดงาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2  ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,922