ประกาศสร้างวัดที่บ้านคลองเขาควาย

ประกาศสร้างวัดที่บ้านคลองเขาควาย (คลองเขาควายพัฒนาราม)​หมู่ 7 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,767