วัดพระพุทธบาทเขารวก

วัดพระพุทธบาทเขารวก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  ตำบลวังหลุม  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร   เป็นวัดที่หลวงปู่โง่น   โสรโย   พระเถราจารย์ชื่อดังซึ่งเคยจำพรรษาอยู่   ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง   ซึ่งจำลองมาจากวัดพระพุทธบาทสระบุรี   และรูปหล่อหลวงปู่โง่น  โสรโย   ซึ่งท่านได้สร้างพระพุทธวิโมกข์ปางสมาธิจำนวนมาก  มอบแก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เพื่อเผยแพร่ จรรโลงไว้ในพุทธศาสนา   นอกจากนี้ยังมีกลองที่ทำด้วยไม้ประดู่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก   ชื่อว่า  กลองนันทะเภรีศรีราชรุกโข  มโหระทึกมฤคทายวันบันลือโลก    และรูปปั้นฤาษีอายุ  ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ ปี  ซึ่งเป็นหินศิลาแลง  


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,767