รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมษายน 2566 - กันยายน 2566)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf สรุปการจัดซื้อ เม.ย.66-ก.ย.66.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,922