พศจ.พิจิตร ร่วมพิธีตัดปอยผมนาค โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันจันทร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ 

                        เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พล.ต.ต.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจผู้ธรจังหวัดพิจิตร พันเอก ภาณุมาส จีนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร นายเรืองเดช สร้อยคำ นายอำเภอโพทะเล และส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
                        ในการนี้ นายธานี พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานการจัดโครงการ ฯ และข้าราชการในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน ๒๑๑ รูป                

Facebook: https://www.facebook.com/Phichitofficeofbuddhism 
Website : https://pck.onab.go.th/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,850