พศจ.พิจิตร ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ณ วัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 
                        นายธานี พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
                       พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร เป็นศูนย์รวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุกว่า 2,000 ชิ้น ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุครัตนโกสินทร์ โดยเจ้าอาวาสวัดบางคลาน (พระครูพิบูลธรรมเวท) ได้รวบรวมโบราณวัตถุที่ประชาชนบริจาคมาเป็นเวลาช้านานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรได้จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

Facebook: https://www.facebook.com/Phichitofficeofbuddhism 

Website : https://pck.onab.go.th/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,850