พศจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

              นายธานี พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่บริเวณแก้มลิงบึงสีไฟ (ด้านหลังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร) อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ร่วมรดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

Facebook: https://www.facebook.com/Phichitofficeofbuddhism 

Website : https://pck.onab.go.th/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,767