พศจ.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2567

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

              เวลา 13.00 น. นายธานี พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2568 การขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครอบคลุมงานด้านการปกครอง งานด้านการศึกษา และงานด้านสาธารณูปโภค อาทิ กองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๖๗, โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”, ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิจิตร, การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567 วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา, โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส, การอบรมพระอุปัชฌาย์, บาลีสนามหลวง 2567, การอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม, การขอวิสุงคามสีมา, การจัดตั้งวัด ย้ายวัด ยุบวัด เป็นต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมี พระราชสิทธิเวที รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,767