ขอกราบถวายอาลัย #สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)

ขอกราบถวายอาลัย
#สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง 
อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร
อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ได้มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ 
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิริอายุ ๙๖ ปี


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,690