พศจ.พิจิตร ร่วมพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ 

                        เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานี พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร นายสราวุธ ทวีรัตนพันธ์ และ สิบโทภคพล ภู่เกตุ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน ๑ ไตร จากที่ว่าการอำเภอโพทะเลเพื่อประกอบพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดหิรัญญาราม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

                       โดยมี พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ร่วมพิธีได้แก่ นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๖ พล.ต.ต.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจผู้ธรจังหวัดพิจิตร นายเรืองเดช สร้อยคำ นายอำเภอโพทะเล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ญาติพี่น้อง และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑๑ รูป                    

Facebook: https://www.facebook.com/Phichitofficeofbuddhism 
Website : https://pck.onab.go.th/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,767