ประกาศตั้งวัดเชตวัน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา​จังหวัดพิจิตร มอบประกาศตั้งวัดให้แก่ นายอภิเชฏฐ์  วรอภิญญาภรณ์ ผู้ขออนุญาตตั้งวัดเชตวัน บ้านบางลาย หมู่ที่ 3 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นบุตรชายของนางอุไรทิพย์ วรอภิญญาภรณ์ และนายพิชัย วรอภิญญาภรณ์ ผู้บริจาคที่ดินให้ตั้งวัดเชตวัน จำนวน 26 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และได้มอบประกาศตั้งวัดให้แก่วัดเชตวัน ได้เก็บรักษา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,254