งานมหกรรมประชุมสัญจร พลัง (บวร) ร่วมพัฒนาพิจิตร ประชุมสัญจรผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร ปีที่ ๑๐ ครั้งที่ 88

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 
นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานมหกรรมประชุมสัญจร พลัง (บวร) ร่วมพัฒนาพิจิตร ประชุมสัญจรผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร ปีที่ ๑๐ ครั้งที่ 88 สร้างสังคมสามวัย วิถีชีวิตใหม่ ไม่ทอดทิ้งกัน
โดย คณะสงฆ์อำเภอบางมูลนาก - ชมรมผู้สูงอายุ - หน่วยงานราชการอำเภอบางมูลนาก วัดท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,679