การประชุมคณะกรรมการจัดทำประวัติวัด

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายวสันต์  สังข์ศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิิเศษและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำประวัติวัด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยพระพิศาลสาธุกิจเป้นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2  ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 195,135