พิธีถวายน้ำหลวงพระราชทานสรงศพ พระครูวิจิตรพัฒนพิธาน อดีตเจ้าอาวาสวัดราชช้างขวัญ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 
นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานาพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
มอบหมายให้  นายวสันต์  สังข์ศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายน้ำหลวงพระราชทานสรงศพ พระครูวิจิตรพัฒนพิธาน อดีตเจ้าอาวาสวัดราชช้างขวัญ ณ ศาลาการเปรียญวัดราชช้างขวัญ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,690