สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได้มอบเกียรติบัตรจาก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายวสันต์  สังข์ศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในการนี้ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายดีเด่น  ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,677