ประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร สมัยสามัญครั้งที่ 1 /2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร จัดประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร สมัยสามัญครั้งที่ 1 /2565 โดยได้มอบนโยบาบในการปฏิบัติงาน การแจ้งข้อราชการจากการประชุมกรมการจังหวัด ข้อราชการจากการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร การทำบุญสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร การมอบหมายงานในหน้าที่บางประการ เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,729