การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายณัฐรุจิ์  คำคุณเมือง  และเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การจ้างจัดงาน) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,686