โครงการพลังบวร "ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน"

วัดท่าหลวง พระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ชุมชนคูณธรรมพลังบวร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และะ นายสมพร  จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร มอบชุดปันน้ำใจ ประกอบด้วยอาหาร เครื่องเดิม หน้ากากอนามัย ในโครงการพลังบวร "ปั้นน้ำใจ  คนไทย ไม่ทิ้งกัน" ให้แก่ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงพยาบาลสากเหล็ก และโรงพยาบาลวังทรายพูน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ
-
-

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,693