20 พฤษภาคม 2564 

20 พฤษภาคม 2564 
นายสมพร  จันอุด ผุ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ปันใจพลังบวร เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ วัดบึงสีไฟภัทราราม ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,231