พศจ.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบอุดหนุน กพข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

วันที่ 27 ตุลาคม 2565

              นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออุดหนุน กพข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 พร้อมด้วย พระมหาพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต ตัวแทนเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการพิจารณาแบบคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (กพข.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,231