พศจ.พิจิตร ร่วมมอบบ้าน โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

                  นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายวสันต์ สังข์ศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมโครงการ " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข " ด้วยการมอบบ้าน แก่ครัวเรือนยากจน โดยจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร เป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พระราชสิทธิเวที, รศ.ดร เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นผู้มอบ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จังหวัดพิจิตร ณ อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 195,207