พศจ.พิจิตร ร่วมทำบุญงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายวสันต์ สังข์ศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต รวบรวมจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ประจำจังหวัดพิจิตร ตามมติมหาเถรสมาคม และจัดทำเป็นถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร โดยมี พระราชสิทธิเวที รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 195,135