พศจ.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบที่วัดเขาพนมกาว ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายสราวุธ ทวีรัตนพันธ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายธวัชชัย โสธรวัฒนา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่วัดเขาพนมกาว ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลพื้นที่ เพื่อประกอบคำขออนุญาตในการใช้ที่ดินในเขตป่าไม้ ณ วัดเขาพนมกาว ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,244