ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการนมัสการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์เอกสารประกอบ
IMG_20211220_0001.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,675