ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารประกอบ
Doc20211207094503.pdf |
64117177817_25641203154434_2.zip |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,685