ข้อมูลพระสำรวจปี2564

                                                                                                

                                                                                   ข้อมูลพระภิกษุ - สามเณร  ในจังหวัดพิจิตร

ที่ อำเภอ พระภิกษุ สามเณร รวม
1 เมืองพิจิตร 602 88 690
2 สามง่าม 304 4 308
3 สากเหล็ก 127 1 128
4 วังทรายพูน 123 2 125
5 โพธิ์ประทับช้าง 308 3 311
6 ตะพานหิน 330 17 347
7 บางมูลนาก 275 17 292
8 โพทะเล 322 11 333
9 ทับคล้อ 169 6 175
10 บึงนาราง 180 32 212
11 ดงเจริญ 124 3 127
12 วชิบารมี 124 0 124
รวม 2988 184 3172

                                                                                                                                                                 ข้อมูล   ณ  วันที่  7 พฤษภาคม 2564

ที่มาข้อมูล  :  นายวสันต์   สังข์ศิลป์      นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,850