วัดนครชุม

วัดนครชุม
   วัดนครชุม หรือที่ชาวบ้านเรีียกว่า "วัดใหญ"  ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๔๖ บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สุโขทัย สมัยพระเจ้ากาญจนกุมาร ซึ่งขึ้นครองราชย์ต่อจากบิดา พระยาโครตบองเทวราช ทรงย้ายเมืองจานครไชยบวรมาตั้งที่บ้านสระหลวง และโปรดให้สร้างวัดนครชุม ภายในวัดมีพระอุโบสถเก่้าแก่ ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรก่อนอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดท่าหลวง  ปัจจุบันตั้งอยู่ในกำแพงเมืองเก่าพิจิตร มีอายุราว ๘๐๐ กว่าปี และเป้นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๓ องค์ คือ หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อพัน และหลวงพ่อพัทธ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใช้เป็นประธานในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยก่อน


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3849