วัดโรงช้าง

วัดโรงช้าง

              วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศารีอยุธยาอีกวัดหนึ่งของพิจิตร ตั้งแต่สมัยพระยาโครตบองขึ้นครองราชย์ เดิมเรียกว่า กองช้าง เพราะเป็นที่พักของกองช้าง ต่อมาได้เรียกกันเพี้ยนไปเป้น คลองช้างจนกระทั่งทางราชการได้เปิดโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่วัดนี้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดโรงช้าง
              วัดโรงช้าง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองพิจิตรไป ๕ กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปใหญ่กลางแจ้ง ๓ องค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปางห้ามญาติ และปางไสยาสน์ สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือ เจดีย์องค์ใหญ่ของวัดที่ภายในได้สร้างเป็นห้องลับใต้ดินเพื่อใช้สำหรับเก็บแผ่นอิฐจารึกพระไตรปิฎก จำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยได้เล้งเห็นว่า ในอนาคตอาจมีเหตูการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สงครามนิวเคลียร์ ซึ่งอาจทำให้พระไตรปิฎกสูญหายไปจากโลกได้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3905