วัดเขารูปช้าง

                                    วัดเขารูปช้าง   ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วัดเขารูปช้างสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๔ พร้อมกับวัดโพธิ์ประทับช้าง ในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘
หรือพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ชื่อว่า "วัดเขารูปช้าง" ตามลักษณะหินสีขาวที่ซ้อนกันอยู่เป็นรูปช้างคุกเข่าบนยอดเขา  มีลักษณะการก่อสร้างสถาปัตยกรรม โบสถ์ วิหาร
พระพุทธรูป พระปรางค์ เจดีย์เป็นแบบสมัยอยุธยา โบราณสถานของวัดเขารูปช้างที่มองเห็นเด่นเป็นสง่า คือ เจดีย์แบบลังกาตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นส่วนหัวของรูปช้าง สร้างในสมัยรัชกาลที่ี ๓ 
ต่อมาทางวัดได้ ปฏิสังขรณ์ ขึ้นใหม่โดยได้ประดับกระเบื้องเคลือบสีสีทองทั้งองค์ มีรั้วรอบองค์เชิงบันไดทางขึ้น รูปปั้นโขลงช้าง  ๕  เชือก บนยอดเขาสามารถมองวิวทิวทัศน์ของเมืองพิจิตรได้แบบ ๓๖๐ องศา 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3851