วิสาขบูชา๒๕๕๙

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดังกล่าว