Get Adobe Flash player
Home ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซด์สำนักงานพศจ.พิจิตร

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซด์สำนักงานพศจ.พิจิตร


ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซด์สำนักงานพศจ.พิจิตร
มาก
325  91.8%
ปานกลาง
16  4.5%
น้อย
13  3.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  354
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 23 กันยายน 2009 เวลา 04:41
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:44

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง