Get Adobe Flash player
Home แบบฟอร์ม เอกสาร

การปฏิบัติงานพระธรรมฑูตคณะสงฆ์อำเภอวชิรบารมี

๑๖สิงหาคม ๒๕๕๖ นางวิไล วัลลิภากร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยนางพัชรี รุ่งอินทร์ นางเพลิน บัวคำ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการปฏิบัติงานพระธรรมฑูต คณะสงฆ์อำเภอวชิรบารมี ณ วัดสุนทรเกษตราราม

อ่านเพิ่มเติม...

เงินอุดหนุนพระธรรมฑูต

 

♦♦♦สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้โอนเงินพระธรรมฑูตประจำปี ๒๕๕๖ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

→บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการ

การปฏิบัติงานพระธรรมฑูตคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายพงศ์ธนธร ศรีขาว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการปฏิบัติงานพระธรรมฑูต สายที่ ๓ ภาค ๔ คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประจำปี ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลวัด พระภิกษุ สามเณร ประจำปี๒๕๕๖

   สถิติ อำเภอ ตำบล วัด พระภิกษุ สามเณร ประจำปี ๒๕๕๖ (มหานิกาย)

ที่

 

อำเภอ

 

ตำบล

วัด

รวม

จำนวน

รวม

พัทธสีมา

สำนักสงฆ์

ที่พักสงฆ์

พระภิกษุ

สามเณ

เมือง

๕๑

๖๑

๖๕๓

๑๖๐

๘๑๓

สากเหล็ก

๑๒

-

๒๐

๑๔๓

๑๔๖

วังทรายพูน

๑๓

๑๖

-

๒๙

๒๐๐

๒๐๕

โพธิ์ประทับช้าง

๒๑

๓๐

-

๕๑

๓๘๗

๓๙๑

ตะพานหิน

๑๐

๓๗

๑๕

๕๓

๔๓๔

๔๓๙

โพทะเล

๒๙

๑๑

๔๖

๓๗๗

๑๓

๓๙๐

บึงนาราง

๑๒

๑๖

๓๐

๑๘๕

๑๙๑

บางมูลนาก

๓๗

๑๑

-

๔๘

๔๐๑

๑๘

๔๑๙

ดงเจริญ

๑๔

๑๑

๒๖

๑๖๓

๑๐

๑๗๓

๑๐

สามง่าม

๒๐

๑๓

๔๐

๓๔๗

๓๕๓

๑๑

ทับคล้อ

๒๖

๑๘

๔๘

๓๓๒

๒๕

๓๕๗

๑๒

วชิรบารมี

๑๕

๑๔

๓๐

๒๐๘

๒๑๐

รวม

๗๘

๒๘๓

๑๗๔

๒๕

๔๘๒

๓,๘๓๐

๒๕๗

๔,๐๘๗

ธรรมยุต ๑ วัด วัดป่าเขาน้อย อำเภอวังทรายพูน

วัดท่าฬ่อ

 

วัดท่าฬ่อ พระตีนโด่ ปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน
                    วัดท่าฬ่อ  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าฬ่อ  หมู่ที่ ๒  ตำบลท่าฬ่อ  อำเภอเมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตรสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ภาค ๔ หนเหนือ  สร้างขึ้นประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๑๐ ได้รับพระราชทาน  วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๓ บริเวณวัดมีพระอุโบสถไม่ปรากฎว่าสร้างเมื่อใด  ภายในพระอุโบสถมีภาพวาดพุทธประวัติพระเจ้าสิบชาติ    และประดิษฐานพระพุทธเก่าแก่ปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน  สัญนิฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์  และเชื่อกันว่าการไหว้พระพุทธเจ้าเข้านิพพานจะทำให้หมดทุกข์นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่ง    นามว่า   “หลวงพ่อหิน”เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  
                    ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหารกลางวัดมีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อปี ๒๕๐๒  ใกล้วันสงกรานต์  เจ้าคุณเมธีธรรมประนาท  เจ้าอาวาสวัดท่าฬ่อ  เกิดนิมิตเห็น พระพุทธรูปองค์ใหญ่สวยงามมาก  ท่านดีใจและอยากได้มาเป็นมิ่งขวัญศิริมงคลแก่วัด  จึงขอร้องญาติโยมให้ช่วยสืบหาพระพุทธรูปในนิมิตนั้นจนได้ความว่า  มีพระพุทธรูปอยู่จริง  และมีแต่เศียร เป็นหินแกะสลักสวยงามมาก  อยู่กับคบไม้ (ต้นไทร)  บ้านชาละวัน  ตำบลสนามคลี  ชาวบ้านเล่าว่าเศียรพระพุทธรูปนี้  แต่เดิมมีคนนำมาจากแถว ๆ วัดมหาธาตุใกล้ถ้ำชาละวันเมืองเก่า  ใครนำไปก็มีอันเป็นไป  ต้องนำมาคืนไว้ที่ต้นไทรตามเดิม ท่านเจ้าคุณเมธีธรรมประนาท  จึงได้ไปที่ต้นไทรนั้น  เห็นเศียรพระโผล่ออกมาจากคบไม้เล็กน้อย (คบไม้หุ้มไว้)  จึงได้จุดธูปสักการะและอธิษฐานเสี่ยงทายว่า  ถ้าเป็นพระคู่บ้าน คู่เมืองของวัดท่าฬ่อจะขออัญเชิญไปอยู่วัดท่าฬ่อ ให้บังเกิดความเงียบสงัด   ถ้าไม่ยินดีจะไปอยู่ ให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ทันตาเห็น จากนั้นทุกอย่างเงียบสงัดเป็นเวลาประมาณ  ๕  นาที  เมื่อเป็นไปดังคำอธิษฐานจึงได้ใช้ขวานบากคบไม้  นำเอาเศียรพระพุทธรูปออกมาและนำไปไว้ที่วัดท่าฬ่อ  เจ้าคุณเมธีธรรมประนาท  ได้ติดต่อช่างจากสุโขทัย มาประกอบเป็นองค์พระได้สำเร็จงดงามและให้เรียกชื่อว่า  พระพุทธศิลามหามุนีนาถ (หลวงพ่อหิน)  เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป

 

พระเจ้าเข้านิพพาน ๑ เดียวที่...วัดท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร
ปางพระพุทธรูป คือ ลักษณะของพระพุทธรูป ทำตามพระมหาปุริสลักษณะ ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา แบ่งได้ตามแหล่งและยุคในประวัติศาสตร์ ดังนี้ แคว้นคันธาระ มี ๙ ปาง อินเดีย มี ๗ ปาง ลังกา มี ๕ ปาง ทวารวดี มี ๑๐ ปาง ศรีวิชัย มี ๖ ปาง ลพบุรี มี ๗ ปาง เชียงแสน มี ๑๐ ปาง สุโขทัย มี ๘ ปาง อยุธยา มี ๗ ปาง รัตนโกสินทร์ มี ๕ ปาง ปัจจุบัน มีพระพุทธรูปต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก รวมแล้วมากกว่า ๗๒ ปาง

   ในจำนวนปางพระพุทธรูปทั้งหมด พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน หรือ "พระเจ้าเข้านิพพาน" นั้นถือว่า เป็นพระพุทธรูปปางที่ไม่ค่อยพบเห็นในวัดทั่วๆ ไป เท่าที่ทราบ องค์ที่สมบูรณ์ที่สุด ต้องยกให้ พระเจ้าเข้านิพพาน ที่ประดิษฐานอยู่ในหลวงพ่อพวง หรืออุโบสถหลังเก่า วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร

 ส่วนอีกองค์หนึ่งนั้น ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน หรือวิหารแกลบ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 พระครูวินัยธรมานัส จนฺทสีโล เจ้าอาวาสวัดท่าฬอ บอกว่า การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในตำบลท่าฬ่อ ไม่มีหลักฐานระบุไว้ชัดเจนว่า มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งเมื่อใด รู้แต่เพียงว่า มีอายุประมาณร้อยกว่าปี ตามอายุการก่อตั้งวัดท่าฬ่อ

 โดยพื้นที่ของตำบลในอดีต เป็นป่าทึบ มีชาวบ้านรวมตัวกันเข้ามาจับจองเป็นรุ่นๆ บุกเบิกแผ้วถางป่าเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นที่ทำกินอยู่ริมน้ำน่าน ตามลำคลอง และเป็นที่มาของชื่อตำบลท่าฬ่อ เพราะในสมัยนั้นจะใช้ล้อเลื่อนสำหรับลากไม้ หรือล้อเกวียนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จนเป็นชุมชนที่รวมตัวของเหล่าล้อเลื่อน / ล้อเกวียนต่างๆ ที่มาจอดรอบบริเวณริมท่าน้ำเต็มไปหมด จนชาวบ้านเรียกว่า "ท่าล้อ" และผิดเพี้ยนเป็น "ท่าฬ่อ" จนถึงปัจจุบัน

 ส่วนเหตุแห่งการสร้าง “พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน” นั้น พระครูวินัยธรมานัส อธิบายให้ฟังว่า การสร้างพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน เป็นปางที่สร้างตามพระพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ที่เมืองกุสินารา

  ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานในรุ่งอรุณวันเพ็ญเดือน ๖ ขณะพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ที่ใต้ต้นไม้สาละ คูเมืองกุสินารา มัลลกษัตริย์ แห่งกุสินารา ทรงจัดการพระพุทธสรีระ ห่อด้วยทุกูลพัสตร์ภูษาผ้าเนื้อดี ๕๐๐ ชั้น แล้วอัญเชิญลงหีบทอง ที่เต็มด้วยน้ำมันหอม และถวายพระเพลิงโดย มัลลกษัตริย์ ๔ พระองค์ ชำระกายให้บริสุทธิ์ แต่งเครื่องทรงชุดใหม่ นำเพลิงเข้าไปจุดที่พระจิตกาธานทั้ง ๔ ทิศ ณ มกุฎพันธเจดีย์ ด้านทิศตะวันออกของพระนคร แต่ไม่สามารถจุดติดได้ ทั้งๆ ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

 พระอนุรุทธเถระ จึงแจ้งให้มัลลกษัตริย์ทราบว่า “มหาบพิตร เทพยดาทั้งหลายมีความประสงค์จะรอคอยท่าน พระมหากัสสปะเถระ พระสาวกผู้ใหญ่ก่อน เพื่อให้ท่านถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดา ถ้าพระมหากัสสปะเถระ ยังมิได้ถวายนมัสการตราบใด เพลิงจะจุดไม่ติดตราบนั้น”

 เมื่อพระมหากัสสปะเถระ มาถึงแล้วเข้าไปยังจิตกาธาน กระทำประทักษิณเวียนสามรอบ แล้วยืนอภิวาททางเบื้องพระบาท แล้วตั้งจิตอธิษฐาน กราบทูลว่า

 “ข้าแต่พระบรมครู ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่า มหากัสสปะ เป็นสาวกที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศทางธุดงค์ในกาลเบื้องต้น พระพุทธองค์ประทานบรรพชาอุปสมบทให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า แล้วประทานเปลี่ยนผ้ามหาบังสุกุลที่ทรงพิจารณาจากศพนางปุณณทาสีให้ร่วมใช้กับพระพุทธองค์ ข้าพระพุทธเจ้า คือ กัสสปะเพียงผู้เดียวนี้ อนึ่ง คำกราบทูลของข้าพระองค์นี้ เป็นความสัตย์จริง ขอให้พระบาททั้งสองของพระองค์จงออกมาจากหีบทองรองรับการอภิวาทของข้าพระบาทในกาลบัดนี้เถิด”

 สิ้นคำกราบทูลประหนึ่งว่า พระพุทธองค์ทรงรับทราบคำกราบบังคมทูล ก็บันดาลพระบาททั้งคู่ ทำลายผ้าที่หุ้มห่อพระพุทธสรีระทั้ง ๕๐๐ ชั้น และทำลายหีบทองออกมาปรากฏภายนอกดุจดวงพระอาทิตย์ พ้นจากกลีบเมฆออกมาปรากฏอยู่ดูน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก จึงเป็นที่มาของพระปางนี้

 พระครูวินัยธรมานัส ยังบอกด้วยว่า พระพุทธเจ้าเข้านิพพานของวัดท่าฬ่อ  สันนิษฐานว่า สร้างไว้เมื่อกว่า ๑๐๐ ปีที่แล้ว เดิมทีประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงตากริม เมื่อกรมศิลปากรมาบูรณะภาพในวิหารเมื่อปี ๒๕๔๕ จึงย้ายมาเก็บไว้ที่วิหารหลวงพ่อพวง

 ที่มา http://www.komchadluek.net/detail/20091113/36957

ข้อมูลพระธรรมฑูตประจำปี ๒๕๕๖

                                             ≥  รายชื่อพระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร ปี ๒๕๕๖ ≤

                                                                ♦ จำนวน ๑๙ รูป♦

ที่
ชื่อ
ฉายา
วัด
ตำบล
อำเภอ
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
๑.
พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์
วิโรจโน
ท่าหลวง
ในเมือง
เมือง
เจ้าคณะจังหวัด
 
๒.
พระเมธีธรรมประนาท
ปฏิภาณเมธี
ท่าหลวง
ในเมือง
เมือง
เจ้าคณะอำเภอเมือง
 
๓.
พระครูพิบูลประชานาถ
ปภากโร
ยางคอยเกลือ
ป่ามะคาบ
เมือง
 รจอ.เมือง
 
๔.
พระครูวิภัชธรรมโสภิต
อติชาโต
ดงชะพลู
ดงชะพลู
เมือง
 รจอ.เมือง
 
๕.
พระโพธิธรรมานุรักษ์
ขนฺติโก
ไผ่ท่าโพใต้
ไผ่ท่าโพ
โพธิ์ประทับช้าง
 จอ.โพธิ์ประทับช้าง
 
๖.
พระมหาจันทราวุฒิ
วชิรเมธี
ตะพานหิน
งิ้วราย
ตะพานหิน
 รองเจ้าคณะจังหวัด
 
๗.
พระครูวิฑิตวรธรรม
วรธมฺโม
ท่าช้าง
เนินมะกอก
บางมูลนาก
 รจอ.บางมูลนาก
 
๘.
พระครูพิศาลจริยคุณ
เขมภูสิโต
บึงนาราง
บึงนาราง
บึงนาราง
รองเจ้าคณะจังหวัด
 
๙.
พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์
สุพจฺโจ
ชัยมงคล
เนินมะกอก
บางมูลนาก
 จอ.บางมูลนาก
 
๑๐.
พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล
ปภสฺสโร
วังกระสูบ
โพธิ์ไทรงาม
บึงนาราง
 จอ.บึงนาราง
 
๑๑.
พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต
ทตฺตวณฺโณ
ทะนง
โพทะเล
โพทะเล
 จอโพทะเล
 
๑๒.
พระครูสิริสุตโสภณ
จนฺทโสภโณ
สำนักขุนเณร
สำนักขุนเณร
ดงเจริญ
 จอ.ดงเจริญ
 
๑๓.
พระวิรุฬห์ปุญญากร
อาภากโร
วังแดง
สามง่าม
สามง่าม
 จอ.สามง่าม
 
๑๔.
พระปิฎกคุณาภรณ์
กิตฺติวณฺโณ
มงคลทับคล้อ
ทับคล้อ
ทับคล้อ
 จอ.ทับคล้อ
 
๑๕.
พระครูวิจิตรธรรมนาท
ฐิตวฺโส
เขาทราบ
เขาทราย
ทับคล้อ
 รจอ.ทับคล้อ
 
๑๖.
พระครูพิศาลธรรมวุฒิ
ธมฺมวุฑโฒ
หนองสะเดา
บ้านนา
วชิรบารมี
 จอ.วชิรบารมี
 
๑๗.
พระครูพินิตกิจจาธร
กิจฺจธโร
วังจิก
วังจิก
โพธิ์ประทับช้าง
 รจอ.โพธิ์ประทับช้าง
 
๑๘.
พระครูพิพัฒน์สิริมงคล
กิจฺจธโร
ทับปรู
 
ตะพานหิน
จอ.ตะพานหิน
 
๑๙.
พระครูขันติสังวรยุต
 
มุจรินทราราม
หนองปล้อง
วังทรายพูน
จอ.วังทรายพูน
 

 

                                                                     พระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๖

                                                                                  จำนวน ๕๘ รูป

ที่

ชื่อ

วัด

ตำบล

อำเภอ

ปีที่อบรม

หมายเหตุ

๑.
พระมหาชิตพล
ท่าหลวง
ในเมือง
เมือง
๒๕๕๑
 
๒.
พระมงคล
ดงกลาง
ดงป่าคำ
เมือง
๒๕๕๑
 
พระวินัยธรมานัส
ท่าฬ่อ
ท่าฬ่อ
เมือง
๒๕๕๑
 
พระปลัดสวัสดิ์
บางเพียรวิลัยรัตน์
ฆะมัง
เมือง
๒๕๕๑
 
พระครูวิจิตรสีลสาร
อู่ตะเภา
ดงป่าคำ
เมือง
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
พระครูวิจักษ์สังวรคุณ
ท่าข่อย
เมืองเก่า
เมือง
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
พระใบฎีกาทองหล่อ
หัวดง
หัวดง
เมือง
๒๕๕๑
 
พระเสริมพงศ์ พุทธิวฺโส
ท่าหลวง
ในเมือง
เมือง
๒๕๕๕
 
พระครูวิสุทธินิภากร
ใหม่สุขสวรรค์
หนองป่าไหล
วังทรายพูน
๒๕๕๑
 
๑๐
พระอธิการประสงค์
ใดน้ำขุ่น
หนองพระ
วังทรายพูน
๒๕๕๑
 
๑๑
พระวินัย เอกคฺคจิตฺโต
ถ้ำคะนอง
สากเหล็ก
สากเหล็ก
 ๒๕๕๔
 
๑๒
พระมหากำพล
เขตมงคล
วังทรายพูน
วังทรายพูน
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๑๓
พระสมุห์จรัญ
โพธิ์ประทับช้าง
โพธิ์ประทับช้าง
โพธิ์ประทับช้าง
๒๕๔๖
 
๑๔
พระครูวิธูรธรรมวิมล
หนองหลวง
ไผ่รอบ
โพธิ์ประทับช้าง
อ.ต.ว.ปี ๓๙
 
๑๕
พระครูวิสิฐธรรมสาร
ทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่
โพธิ์ประทับช้าง
๒๕๔๖
 
๑๖
พระครูวิโรจน์บุณยากร
ดงเสือเหลือง
ดงเสือเหลือง
โพธิ์ประทับช้าง
๒๕๔๕
 
๑๗
พระอธิการวิชัย
ไผ่รอบ
ไผ่รอบ
โพธิ์ประทับช้าง
๒๕๕๑
 
๑๘
พระครูวิสิฐธรรมสุนทร
ไทรโรงโขน
งิ้วราย
ตะพานหิน
๒๕๔๙
 
๑๙ 
พระครูวิโชติสิกขกิจ
พฤกษะวันโชติการาม
งิ้วราย
ตะพานหิน
๒๕๔๘
 
๒๐
พระครูสิริพรหมาภรณ์
พรหมประสิทธิ์
ห้วยเกตุ
ตะพานหิน
๒๕๔๓
 
๒๑
พระครูวิจิตรสลาภิรักษ์
หนองพยอม
หนองพยอม
ตะพานหิน
๒๕๔๘
 
๒๒
พระครูพิทักษ์โพธิธรรม
ทุ่งโพธิ์
ทุ่งโพธิ์
ตะพานหิน
๒๕๓๙
 
๒๓
พระปลัดสง่า
เทวประสาท
ห้วยเกตุ
ตะพานหิน
๒๕๕๐
 
๒๔
พระครูวิชิตชัยสิทธิ์
พนมยอ
วังสำโรง
ตะพานหิน
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๒๕
พระครูพิสิทธิ์ธรรมโมภาส
ต้นชุมแสง
งิ้วราย
ตะพานหิน
อ.ต.ว. ปี ๕๒/๑
 
๒๖
พระครูวิรุฬธรรมากร
เนินทราย
หนองพยอม
ตะพานหิน
๒๕๔๙
 
๒๗
พระครูพิศิษฎร์ธรรมานุวัตร
ห้วยเขน
ห้วยเขน
บางมูลนาก
๒๕๔๔
 
๒๘
พระครูวิภัชสิริคุณ
หอไกร
หอไกร
บางมูลนาก
๒๕๔๗
 
๒๙ 
พระครูพิศาลสุภัทรคุณ
บางมูลนาก
หอไกร
บางมูลนาก
๒๕๔๔
 
๓๐
พระครูวิสุทธิอินทวงศ์
ลำประดากลาง
ลำประดา
บางมูลนาก
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๓๑
พระครูพิศาลธรรมวิจิตร
สถานีดงตะขบ
ภูมิ
บางมูลนาก
๒๕๕๑
 
๓๒
พระครูพิพัฒน์สุตคุณ เตชธโร
โพธิ์ทอง
เนินมะกอก
บางมูลนาก
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๓๓
พระสมุห์เพชร
บางลำพู
ภูมิ
บางมูลนาก
๒๕๔๙
 
๓๔
พระทองบาง
โพธิ์ทอง
เนินมะกอก
บางมูลนาก
๒๕๕๑
 
๓๕
พระครูวิบูลสิทธิการ
คลองเจริญ
หนองโสน
สามง่าม
๒๕๔๓
 
๓๖
พระครูพิพิธธีรธรรม
เนินพยอม
เนินปอ
สามง่าม
๒๕๕๑
 
๓๗
พระครูวิจิตจิตสุนทร
ป่าแซง
หนองโสน
สามง่าม
๒๕๕๑
 
๓๘ 
พระครูพิพิธกิจจาภรณ์
หนองพงษ์
เขาทราย
ทับคล้อ
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๓๙ 
พระมหาสมหมาย
จันทรังสี
ทับคล้อ
ทับคล้อ
๒๕๔๔
รุ่นที่ ๑๓
๔๐ 
พระมหาบุญถึง
วังหินเพลิง
เขาทราย
ทับคล้อ
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๔๑
พระครูพิเชษฐอรรถกิจ
ถ้ำคะนอง
สากเหล็ก
สากเหล็ก
อ.ต.ว.ปี ๕๐
 
๔๒ 
พระครูพิสุทธิวรกร
หนองดง
ท่าขมิ้น
โพทะเล
๒๕๔๓
 
๔๓ 
พระมหาประจักษ์
ปากน้ำ
ท้ายน้ำ
โพทะเล
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๔๔ 
พระสมุห์ประจวบ
ทะนง
ทะนง
โพทะเล
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๔๕ 
พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์
วังแดง
ท่านั่ง
โพทะเล
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๔๖ 
พระครูวิรุฬห์ธรรมทัศน์
ท่ามะไฟ
ท่าเสา
โพทะเล
๒๕๔๙
 
๔๗ 
พระครูพิศาลปภากร
ท่านั่ง
ท่านั่ง
โพทะเล
๒๕๔๙
 
๔๘ 
พระครูวิศิษฎ์ปริยัติคุณ
พร้าว
โพทะเล
โพทะเล
๒๕๔๔
 
๔๙
พระครูพิพัฒน์วิรธรรม
โพธิ์ไทรงาม
โพธิ์ไทรงาม
บึงนาราง
อ.ต.ว.ปี ๕๓/๒
 
๕๐ 
พระครูพิศาลปุญญาภินันท์
โป่งวัวแดง
แหลมรัง
บึงนาราง
อ.ต.ว.ปี ๕๓/๒
 
๕๑
พระปลัดภานุมาส นนฺทรกฺโข
ไทรย้อย
สำนักขุนเณร
ดงเจริญ
 ๒๕๕๔
 
๕๒
พระอธิการยงยุทธ ธีรวํโส
วังกะทะ
วังงิ้วใต้
ดงเจริญ
 ๒๕๕๔
 
 ๕๓
พระอธิการทวีศักดิ์ ฐานรโต
ตะกรุดไร
สำนักขุนเณร
ดงเจริญ
 ๒๕๕๕
 
 ๕๔
พระครูศรีเมธาภรณ์ ฐิตธมฺโม
มงคลทับคล้อ
ทับคล้อ
ทับคล้อ
๒๕๔๔
 
 ๕๕
พระสง่า อตฺตสาโร
บางลายเหนือ
บางลาย
บึงนาราง
๒๕๕๕
 
 ๕๖
พระอธิการปัญญา ปรกฺกโม
เกาะแก้ว
สากเหล็ก
สากเหล็ก
๒๕๕๕
 
๕๗.
พระครูพิสัยปริยัติกิจ อคฺควณฺโณ
มงคลทับคล้อ
ทับคล้อ
ทับคล้อ
๒๕๕๒/๑
 
๕๘.
พระใบฎีกาสมหวัง ฐานกโร
หนองโพธิ์
วังทรายพูนเขต ๑
วังทรายพูน
๒๕๕๑
 

 

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

≥≥≥ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

บทความ อื่นๆ ...

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง