Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คณะกรรกการขับเคลื่อนโครงการฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ manager 204
2 ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 255
3 พิธีมอบป้ายหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 305
4 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวชิรบารมี) manager 347
5 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสามง่าม) manager 330
6 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕(อำเภอดงเจริญ) manager 284
7 หมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบางมูลนาก) manager 305
8 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบึงนาราง) manager 346
9 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอทับคล้อ) manager 347
10 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพทะเล) manager 380
11 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอตะพานหิน) manager 271
12 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพธิ์ประทับช้าง) manager 313
13 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวังทรายพูน) manager 207
14 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสากเหล็ก) manager 384
15 ปฏิทินโครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษา ศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 213
16 จังหวัดพิจิตรจัดพิธีเปิดโครงการ หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ manager 527
17 จังหวัดพิจิตรเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ manager 329
 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง