Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข manager 24
2 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯจังหวัดพิจิตร manager 137
3 คณะกรรกการขับเคลื่อนโครงการฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ manager 446
4 ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 493
5 พิธีมอบป้ายหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 552
6 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวชิรบารมี) manager 584
7 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสามง่าม) manager 538
8 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕(อำเภอดงเจริญ) manager 473
9 หมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบางมูลนาก) manager 535
10 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบึงนาราง) manager 564
11 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอทับคล้อ) manager 670
12 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพทะเล) manager 599
13 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอตะพานหิน) manager 453
14 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพธิ์ประทับช้าง) manager 459
15 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวังทรายพูน) manager 397
16 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสากเหล็ก) manager 1231
17 ปฏิทินโครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษา ศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 393
18 จังหวัดพิจิตรจัดพิธีเปิดโครงการ หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ manager 862
19 จังหวัดพิจิตรเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ manager 541
 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง