Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯจังหวัดพิจิตร manager 92
2 คณะกรรกการขับเคลื่อนโครงการฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ manager 402
3 ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 461
4 พิธีมอบป้ายหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 514
5 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวชิรบารมี) manager 545
6 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสามง่าม) manager 501
7 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕(อำเภอดงเจริญ) manager 436
8 หมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบางมูลนาก) manager 498
9 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบึงนาราง) manager 529
10 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอทับคล้อ) manager 630
11 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพทะเล) manager 561
12 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอตะพานหิน) manager 423
13 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพธิ์ประทับช้าง) manager 433
14 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวังทรายพูน) manager 366
15 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสากเหล็ก) manager 1186
16 ปฏิทินโครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษา ศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 365
17 จังหวัดพิจิตรจัดพิธีเปิดโครงการ หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ manager 811
18 จังหวัดพิจิตรเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ manager 513
 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง