Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คณะกรรกการขับเคลื่อนโครงการฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ manager 176
2 ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 225
3 พิธีมอบป้ายหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 284
4 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวชิรบารมี) manager 319
5 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสามง่าม) manager 304
6 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕(อำเภอดงเจริญ) manager 263
7 หมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบางมูลนาก) manager 270
8 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบึงนาราง) manager 325
9 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอทับคล้อ) manager 317
10 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพทะเล) manager 359
11 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอตะพานหิน) manager 255
12 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพธิ์ประทับช้าง) manager 297
13 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวังทรายพูน) manager 191
14 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสากเหล็ก) manager 351
15 ปฏิทินโครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษา ศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 195
16 จังหวัดพิจิตรจัดพิธีเปิดโครงการ หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ manager 495
17 จังหวัดพิจิตรเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ manager 302
 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง