Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข manager 85
2 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯจังหวัดพิจิตร manager 195
3 คณะกรรกการขับเคลื่อนโครงการฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ manager 513
4 ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 552
5 พิธีมอบป้ายหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 613
6 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวชิรบารมี) manager 663
7 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสามง่าม) manager 596
8 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕(อำเภอดงเจริญ) manager 536
9 หมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบางมูลนาก) manager 591
10 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบึงนาราง) manager 629
11 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอทับคล้อ) manager 732
12 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพทะเล) manager 662
13 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอตะพานหิน) manager 517
14 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพธิ์ประทับช้าง) manager 512
15 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวังทรายพูน) manager 464
16 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสากเหล็ก) manager 1300
17 ปฏิทินโครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษา ศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 450
18 จังหวัดพิจิตรจัดพิธีเปิดโครงการ หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ manager 950
19 จังหวัดพิจิตรเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ manager 613
 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง