Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คณะกรรกการขับเคลื่อนโครงการฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ manager 136
2 ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 177
3 พิธีมอบป้ายหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 229
4 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวชิรบารมี) manager 266
5 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสามง่าม) manager 249
6 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕(อำเภอดงเจริญ) manager 221
7 หมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบางมูลนาก) manager 219
8 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบึงนาราง) manager 276
9 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอทับคล้อ) manager 269
10 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพทะเล) manager 301
11 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอตะพานหิน) manager 230
12 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพธิ์ประทับช้าง) manager 271
13 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวังทรายพูน) manager 172
14 หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสากเหล็ก) manager 311
15 ปฏิทินโครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษา ศีล ๕ จังหวัดพิจิตร manager 172
16 จังหวัดพิจิตรจัดพิธีเปิดโครงการ หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ manager 431
17 จังหวัดพิจิตรเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ manager 264
 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง