Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน

วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓


นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนังานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
พร้อมด้วย นางอริยา เศรษฐเสถียร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯและข้าราชการในสังก้ด
ออกเยี่ยมวัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน เพื่อติดตามการบูรณะสำนักปฏิบัติธรรม(ธ)
และการพัฒนาวัดโดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากท่านเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง