Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ การแสดงประกอบ แสง สี เสียง ไหลเรือไฟ " ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร"

การแสดงประกอบ แสง สี เสียง ไหลเรือไฟ " ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร"

วันที่ ๒๒ ๒๕ ๒๘ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น.จังหวัดพิจิตร และวัดท่าหลวง พระอารามหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ จัดพิธีจุดประทีปมงคลบูชาหลวงพ่อเพชร ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร ในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓

ในการนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธีจุดประทีปฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ปลัดจังหวัดพิจิตร ร่วมจุดประทีปในครั้งนี้ พร้อมชมการแสดงประกอบ แสง สี เสียง ไหลเรือไฟ " ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร" การนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเมทีธรรมประนาท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฯ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันที่ ๒๕  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น.จังหวัดพิจิตร และวัดท่าหลวง พระอารามหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ จัดพิธีจุดประทีปมงคลบูชาหลวงพ่อเพชร ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร ในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี รักษาการเจ้าคณะภาค ๗ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงสินค้าของหน่วย อปต. ของคณะสงฆ์ทั้ง ๑๒ อำเภอ การนี้พระเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร และเจ้าคณะอำเภอทั้ง ๑๒ อำเภอ พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณในครั้งนี้ พร้อมกันนี้นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีจุดประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร พร้อมชมการแสดงประกอบ แสง สี เสียง ไหลเรือไฟ " ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร ตอนพระเจ้าเสือวีรกษัตริย์ยอดนักสู้ " ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ จังหวัดพิจิตรและวัดท่าหลวงพระอารามหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ จัดพิธีจุดประทีปมงคลบูชาหลวงพ่อเพชร ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร ในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ ในการนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธีจุดประทีปฯ พร้อมด้วยนายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และคณะ ร่วมจุดประทีปในครั้งนี้ พร้อมชมการแสดงประกอบ แสง สี เสียง ไหลเรือไฟ " ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร" การนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมด้วยท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมประนาท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร การนี้นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง