Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ ประชุมประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่พระสงฆ์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ

ประชุมประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่พระสงฆ์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ

 

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร จัดประชุมประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่พระสงฆ์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวทีดร. รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมพร้อมให้คำแนะนำถึงการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร

การประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลทุกตำบล พระเลขานุการทุกระดับชั้น จำนวนกว่า ๑๖๓ รูป ร่วมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรและข้าราชการในสังกัด การประชุมในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนเครือข่ายพระสงฆ์ให้มีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจและความรอบรู้ทางสุขภาพ สามารถสื่อสารความรู้การใช้สิทธิ์การตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลการคุ้มครองสิทธิ์เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ตามโครงการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์/วัด ประชา รัฐ สร้างสุข/คณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕/ชุมชนคุณธรรม ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยพระครูสิริสุตโสภณ ดร. เจ้าคณะอำเภอดงเจริญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง