Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ วันปิยะมหาราช ประจำปี 2562

วันปิยะมหาราช ประจำปี 2562

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร จัดพิธีสวดมนต์บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดพิจิตร จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด และประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๑๐.๓๐ น.นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีรถไฟ จังหวัดพิจิตร

เวลา ๑๖.๓๐ น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมกับวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูศรีปริยัติวิสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมกันสวดมนต์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๑๙.๐๐ น. จังหวัดพิจิตร จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง