Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ พิธีสวดมนต์บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีสวดมนต์บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๖.๓๐น.จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร จัดพิธีสวดมนต์บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๐๗.๓๐ น.จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันทอดผ้าป่าฯ ณ ศาลาสภาบริหารกิจการคณะสงฆ์วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมกับวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมกันสวดมนต์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๑๙.๓๐ น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิร

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง