Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ ผอ.พศจพิจิตรเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี

ผอ.พศจพิจิตรเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี

วันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผอ.พศจ.พิจิตรและคณะ ออกเยี่ยมอำนวยการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี วัดหาดมูลกระบือ อ.เมืองพิจิตร   วัดวังแดง อ.สามง่าม   วัดทับปรูพัฒนาราม อ.ตะพานหิน    วัดทะนง อ.โพทะเล มีผู้เข้าสอบจำนวนมาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเจ้าคณะอำเภอ กรรมการสอบ

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง