Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.พิจิตรลงพื้นที่เยี่ยมวัดประสบอุทกภัย

ผอ.พศจ.พิจิตรลงพื้นที่เยี่ยมวัดประสบอุทกภัย

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรและข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดที่ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอวังทรายพูนและอำเภอตะพานหิน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุระดับ ๑ "โพดุล" ดังนี้ ๑.วัดหนองพระ ตำบลหนองพระ ๒.วัดทุ่งโม่ง ตำบลวังทรายพูน ๓.วัดตากแดด ตำบลวังทรายพูน ๔.วัดหนองเครือซูด ตำบลทุ่โพธิ์ อำเภอตะพานหิน

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยพระครูวินัยธรถวิล ถาวรธมฺโม วัดอุดมมงคล ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และคณะ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร โดยนางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับวัดที่ประสบวินาศภัยของจังหวัดพิจิตร ในเขตอำเภอวังทรายพูน/อำเภอบางมูลนากที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุระดับ ๑ "โพดุล" ดังนี้ อำเภอบางมูลนาก - วัดหนองเต่า ตำบลภูมิ - วัดห้วยเขน ตำบลภูมิ อำเภอวังทรายพูน - วัดทุ่งโม่ง ตำบลวังทรายพูน

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง