Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ โครงการเข้าวัดทำบุญทุกวันพระในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการเข้าวัดทำบุญทุกวันพระในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร นำโดยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดและลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดทำบุญทุกวันพระในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ณ วัดหนองสะเดา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมโครงการเข้าวัดทำบุญทุกวันพระในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ท ณ วัดบ่อแต้ อำเภอวังทรายพูน

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดวังแดง อำเภอสามง่าม

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดหนองสะเดา อำเภอวชิรบารมี

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดตะพานหิน อำเภอตะพานหิน

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดเขาทราย อำเภอทับคล้อ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง